Daň z prodeje nemovitosti

V tomto článku se podívám na Daň z prodeje nemovitosti, neboli “Daň z nabytí nemovité věci“ jak bychom správně měli říct.    Co je to daň z nabytí nemovité věci? Kdo daň platí? Z čeho se vypočítává? Kolik mám času na její zaplacení? Kam se platí? Musím ji zaplatit? Existuje nějaké doporučení?

Chystáte li se koupit nemovitost ? Měli byste vědět, jaká práva a povinnosti jsou s tím spojená z pohledu daně z nabytí nemovité věci.

1) Co je to daň z nabytí?

Daň z nabytí nemovité věci, dříve známá pod názvem ​ “daň z prodeje nemovitosti”​ se platí ​ z každého úplatného převodu vlastnického práva nemovitosti, nebo její směny. Pokud se jedná o bezúplatné nabytí jako je dar, či dědictví, tak zde se na toto daň nevztahuje.

2) Kdo daň platí?

Daň z nabytí nemovité věci platí vždy kupující. V minulosti tomu bylo mnohdy i naopak, nicméně již jak název napovídá: “Daň z nabytí nabytí​ nemovité věci”, pokud nemovitost kupujeme, budeme tuto daň muset uhradit. 

3) Z čeho se daň vypočítává?

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí zálohu ve výši 4% ze základu daně. Základem daně je zpravidla prodejní cena nemovitosti. Je potřeba si uvědomit, že tento základ daně lze snížit o účelně vynaložené náklady spojené s koupí nemovitosti. Může se jednat například o zaplacenou provizi realitní kanceláře, kolky, znalecké posudky a další.

Daň lze vypočítat dvěmi způsoby: a) směrnou hodnotou nemovitosti b) znaleckým odhadem. Znalecký odhad lze nejčastěji využívá v případech, kdy směrnou hodnotou nelze určit prodejní cenu, nebo kdy finanční úřad neuzná prodejní cenu dle směrné hodnoty.

Jako příklad lze použít nabývací titul (kupní smlouvu), který je sepsán na výrazně nižší prodejní cenu nemovitosti, nežli je v jejím obvodu zřejmá. V těchto případech Vás finanční úřad vyzve, abyste uhradili rozdíl mezi směrnou hodnotou kterou jste předložili a reálnou prodejní cenou v místě a čase.

4) Kolik mám času na její zaplacení?

Daň z nabytí nemovité věci musí být připsána na příslušný finanční úřad do 3 měsíců od následujícího měsíce zavkladování vlastnického práva na nového majitele. Lidé často opomíjejí povinnost tuto daň nejen zaplatit, ale také ji fyzicky přiznat.

5) Kam se platí?

Daňové přiznání platíte a podáváme na finanční úřad, v jehož obvodu se nemovitost nachází. Je zcela běžné, že přední realitní makléři, či TOP realitní kanceláře ve světě již na toto pamatují ve smluvní dokumentaci. V kupní smlouvě již bývá přesný výpočet i informace o tom, na jaký účet a do kdy daň zaplatit.

6) Musím daň zaplatit?

Ano, daň z nabytí nemovité věci je povinná a musí ji zaplatit všichni, kteří nabývají nemovitou věc úplatně do svého vlastnictví. V případě, že byste tuto daň nepřiznali, finanční úřad dostává každý den reporty od katastrálního úřadu o změnách vlastnického práva v jejich obchodu. Věřte mi, že těch pár měsíců, nežli na vás přijdou za to rozhodně nestojí. Nemluvě o tom, že Vás čekají nemalé sankce za pozdní zaplacení.

7) Doporučení

Daň z nabytí nemovité věci není radno podceňovat. Její správně vyplnění do formuláře je důležité, stejně jako kupní smlouvy, které podepisujete při koupi nemovitosti. Pokud si na toto troufáte sami, doporučuji si vše řádně nastudovat a konzultovat na příslušném finančním úřadu.

Pevně doufám, že Vám můj článek pomohl objasnit základní povinnosti této daně. V případě, že byste měli zájem o jakoukoli další konzultaci, jsem Vám plně k dispozici na mailu, nebo Facebooku.

Sdílet